AKREDITACE

odborný garant:
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
předsedkyně České angiologické společnosti
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
a ohodnocena 3 kreditními body.

Certifikáty si budete moci vyzvednout od 23. 11. 2023
na adrese www.gsymposion.cz/certifikat.

Váš kód pro sledování semináře je rovněž kódem pro vyzvednutí certifikátu.
Stažení certifikátu je podmíněno on-line sledováním semináře v čase živého vysílání.

Vzdělávací akce je určena pro odbornou veřejnost.

Copyright © 2013 GALÉN - SYMPOSION s.r.o., All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.